Ohjelma

Tiistaina 6.2.2018    Ekskursio Lahdessa ja Lahden kaupungin vastaanotto

Keskiviikko 7.2.2018    Seminaarin 1. päivän ohjelma

Digitalisaatio

Aurora Borealis – Älykkään liikenteen arktinen testausekosysteemi Liikennevirasto ja Norwegian Public Roads Administration

Talvikunnossapidon reaaliaikainen seuranta Riitta Annala, projektipäällikkö, (Solita Oy), Co-author Ismo Kohonen, kunnossapidon hankinnan asiantuntija, (Liikennevirasto)

Digitalisaatio uudistaa hoitopalvelun tuottamisen Oiva Huuskonen, kehityspäällikkö, Lic.Sc (tech.) (Destia Oy), Markku Tervo, yksikönpäällikkö (Pohjoinen hankinta-alue ELY-keskus) ja Lauri Kettunen, professori, (Jyväskylän yliopisto, Jalonne Oy)

Kokemuksia mobiilin kelitiedon keruusta busseilla ja rekoilla Taisto Haavasoja, toimitusjohtaja, Ph.D. (Teconer Oy)

Kuinka etävalvottu tienhoitourakka voi tuoda säästöjä laadusta tinkimättä? Markus Melander toimitusjohtaja, M. Sc., (Vionice Oy) Co-author: Ilari Pihlajisto, Senior developer (Vionice Oy)

Talvihoito – kohti teollista asioiden internettiä Johan Odelius Senior Lecturer, Ph.D., (Luleå University of Technology, Sweden),  Umair Najeeb (The Arctic University of Norway) Virve Karsisto, tutkija, M.Sc., Ph.D student (Ilmatieteenlaitos, Suomi)

Kunnossapito

Teiden talvihoito ja päällysteiden vuosikustannukset Timo Saarenketo toimitusjohtaja, D.Sc. (Tech.),  Adj.Prof. (Roadscanners Group)

Tarkan aurauksen menetelmät ja vaikutukset ajomukavuuteen Rauno Kuusela, laatupäällikkö (Destia Oy), Co-author: Janne Mäkipää (Arctic Machine Oy)

Lumiesteet moottoriteillä Daria Korneeva, Assistant Professor, Ph.D. in engineering science, (Moscow Automobile and Road Construction State Technical University MADI) Co-author: Ushakov Victor, Ph.D. in Engineering Science, Professor, head of road construction and maintenance department (Moscow Automobile and Road Construction State Technical University MADI)

OptiDrifT - Katujen hoidon optimointi talvella ja keväällä; parempi ilmanlaatu, saavutettavuus ja turvallisuus Mats Gustafsson, Researcher,  Ph.D., (Swedish National Road and Transport Research Institute VTI )

Teiden talvikunnossapito ja uusi lähestymistapa maaperän ja vesien suojeluun Iryna Voloshyna or  Dr. Valerii Vyrozhemskyi, (Shulgin State Road Research Institute,  Ukraina)

Uudet geopolymeerimateriaalit tiereikien talvipaikkauksiin Minna Sarkkinen, tutkija, D.Sc.(Tech.), (Kajaanin ammattikorkeakoulu)

Urakointi

Hoidonjohtourakkamalli teiden hoitourakoinnissa Tuomo Ratia, kunnossapitovastaava, B. E. (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Timo Paavilainen, johtaja, (YIT Oy)

Tehokas teiden kunnosapidon valvonta Meelis Toome, chief specialist at road maintenance department, (Estonian Road Administration)

Allianssimallin soveltuvuus ylläpitourakkaan Anna Tienvieri kunnossapitoinsinööri, M.Sc. (Helsingin kaupunki)

 

KEYNOTE

GET TOGETHER TILAISUUS

 

Torstai 8.2.2018                 Seminaarin 2. päivän ohjelma

Ammattiliikenne

Onnistuneen talvitienhoidon elementit jatkossa Iiro Lehtonen, toimitusjohtaja, LL.M, MBA, (Suomen kuljetus ja logistiikka SKAL)

Talvikunnossapito raskaan liikenteen kuljettajan näkökulmasta Mika Venäläinen kuljetusesimies, B.Sc., (Kuljetusliike Ilmari Lehtonen Oy)

Linja-autonkuljettajan ajotapaseuranta liikenneturvallisuuden menestystekijänä talvella - Case Lahden paikallisliikenne Mikko Markkula, toimitusjohtaja, LL.M (Koiviston auto Oy)

Tienhoitourakoiden turvallisuus perinteisin ja uusin menetelmin Juha Jääskelä, toimitusjohtaja, (Arctic Machine Oy)

Kuorma-auton renkaisiin lisätty saippaus - lisääkö pitoa ja turvallisuutta? Bård Nonstad, senior principal engineer, M.Sc. (Norwegian Public Roads Administration)

Pyöräilyväylät

Pääpyörätieverkon talvihoitourakka yhteistyössä Oulun kaupunki, POP ELY ja Kempeleen kunta Kai Mäenpää, kunnossapitopäällikkö, (Oulun kaupunki)

Pyöräväylien pinnan kosteus/märkyys – eri asia kuin autoteiden ja –katujen pinnan kosteus Göran Blomqvist, researcher, Ph.D. (Swedish National Road and Transport Research Institute), Co-author: Anna Niska ja Ida Järlskog (Swedish National Road and Transport Research Institute)

Pohjoismaisia kokemuksia suolan käytöstä pyöräteiden talvihoidossa  Anna Niska, research leader, Ph.D., (Swedish National Road and Transport Research Institute VTI), Katja Rekilä, engineer, M.Sc., (Norwegian Public Roads Administration NPRA), Tine Damkjærengineer, B.Sc., (Danish Road Directorate)

Pyöräväylien talvihoidon kehittäminen Helsingissä Tuomas Lautaniemi ylläpitoinsinööri, Helsingin kaupunki

Ajankohtaisaihe: VIELÄ YLLÄTYS

Kansainvälisessä seminaarissa on simultaanitulkkaus suomi-englanti-venäjä.

Muutokset ja tarkennukset mahdollisia.