Alueelliset yksityistiepäivät kiertue helmi- ja maaliskuussa 2019

Alueelliset yksityistiepäivät 2019

Tarve alan tapaamisiin, seminaareihin ja erilaisiin koulutuksiin on suuri. Erilaiset tapahtumat ovatkin merkittävä osa Suomen Tieyhdistyksen toimintaa. Tärkeimpiä  ovat kahden vuoden välein järjestettävät Väylät & Liikenne -tapahtuma, kansainväliset Talvitiepäivät sekä eri puolilla Suomea pidettävät Alueelliset Yksityistiepäivät. Lisäksi järjestämme erityyppisiä seminaareja sekä koulutus- ja keskustelutilaisuuksia.

Suomen Tieyhdistys perustettiin v. 1917 jakamaan tietoa maaseudulla olevien teiden kunnossapitämisestä ja rakentamisesta sekä tieliikenteen järjestämisestä. Tavoitteena oli mm. lehtikirjoituksilla ja esitelmillä herättää harrastus hyviin teihin.

Tapahtumat

12.2.2019

Alueelliset Yksityistiepäivät 2019

Alueelliset Yksityistiepäivät järjestetään joka toinen vuosi. Vuonna 2019 tilaisuus pidetään peräti 16 paikkakunnalla eri puolilla maata.

Tällä kertaa pääpaino tulee olemaan uuden yksityistielain käsittelyssä. Laki tuo aika lailla muutoksia ennen kaikkiea tiekuntien ja kuntien elämään, mutta laki muutti myös ulkopuolisen tien käytön oikeuksia ja maksuja. Myös Maanmittauslaitoksen yksiköintisuositukset uudistuvat 2019 alussa.

Tiekuntia askarruttaa uusi tietosuoja-asetus. Yksityistiepäivän aikana kuullaan, miten asetus koskettaa tiekuntia ja mitä tulee tehdä. Tienpidon aiheita ovat muun muassa kantavuusmittaukset ja niiden tärkeys, uutuuksia metsätien tienpitoon ja tieliittymä. Ohjelma, paikkakunnat ja ilmoittautuminen: ks. ylhäällä oleva palkkirivi.

Yksityistiepäivän näyttelyssä läsnä ja tietoa ovat jakamassa Jita Oy, Laatukilpi Oy, Otso Metsäpalvelut Oy, Pipelife Oy, Ruukki Construction Oy, Saferoad Finland Oy, Tapio Oy, Tetra Chemicals Europe Oy, ViaCon Oy ja West Coast Road Masters Oy. Muina yhteistyökumppaneina ovat Carement Oy, Fingrid Oyj, If Oyj ja Matriset Oy.

 

 

12.2.2020 - 13.2.2020

Talvitiepäivät

33. TALVITIEPÄIVÄT pidetään Tampereen Messukeskuksessa 12-13.2.2020


TALVITIEPÄIVÄT on kansainvälinen foorumi, joka kokoaa yhteen teiden kunnossapidon ja liikenteen asiantuntijoita mm. Pohjoismaista, Baltiasta, Keski-Euroopasta ja Venäjältä.
Kongressi sisältää ammattilaisnäyttelyn, asiantuntijaseminaarin ja haastavia työnäytöksiä, sekä muuta oheisohjelmaa.
Tapahtumalla on merkittävä rooli talveen liittyvien liikkumisen ja kunnossapidon haasteiden, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamisessa.

 

Kenelle?
TALVITIEPÄIVIEN seminaariin ja näyttelyyn osallistuu asiantuntijoita, viranomaisia, laitteiden ja järjestelmien valmistaja, palveluiden kehittäjiä, tutkijoita, auditoijia, hankintapäätöksen tekijöitä, tuotekehittäjiä, kuntien teknisiä, urakoitsijoita ja konsultteja. Talvitiepäiville osallistuvia yhdistää tarve onnistua tienpitoon ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä talvisissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Näyttely kokoaa yhteen tuhansia liikenteen, liikkumisen ja kunnossapidon ammattilaisia. 

 

 

9.9.2020 - 10.9.2020

Väylät & Liikenne

Väylät & Liikenne 2018  Tampere-talossa 5.-6.9.2018

Suuri kiitos kaikille osallistujille aktiivisuudesta. Meitä oli tapahtumassa paikalla noin 1000 henkeä!

Seuraavan kerran Väylät & Liikenne -päiviä vietetään 9.-10.9.2020 Tampereella.