Call for Papers

Talvitiepäivien kansainvälisen seminaarin esitelmähaku on päättynyt 9.4.2019!

Onko sinulla näkemys, havainto, tutkimus, esimerkkitapaus, löydös, projekti tai pilotti jonka haluat saada tie- ja liikennealan ammattilaisten tietoisuuteen?
Ehdota esitelmää 9.4.2019 mennessä! Lue esitelmähausta lisää tästä liitteestä

Pyydämme esitysehdotuksia erityisesti seuraavista teemoista:

 

 • Talvikunnossapito vaihtelevissa olosuhteissa
  • Alemman tieverkon/pääteiden tms.  haasteet talviolosuhteissa
  • Kelirikko ja kelirikon vaikutukset liikkumisen ja kuljettamisen kannalta
  • Routa, liukkaus, polanteen poisto, urautuneen tierakenteen hoitamisen haasteet
  • Kesähoidon vaikutus talvikunnossapitoon
  • Ilmastonmuutos ja sen vaikutus tienpitoon tai olosuhteisiin
 • Ääriolosuhteet
  • Maanvyörymät, rankkasateet, lumivyörymät, tulvatorjunta talvella
 • Digitaalisuus
  • Satelliittitiedon hyödyntäminen, sää-/kelitieto
  • Joukkoistettu tiedonkeruu
  • Automaatio ja automaation askeleet, GPS-ohjaus
  • Laitteiston ja ajoneuvojen robotiikka
  • Konenäkö ja koneoppiminen
  • Valtioiden rajat ylittävän liikenteen hallinta ja automaattiajaminen
 • Viestintä
  • talvikunnossapidon, päätösten, häiriöiden viestintä
 • Sopimusmallit ja urakkamallit
 • Uudet käyttövoimat talviolosuhteissa
 • Liikkuminen, kuljettaminen ja pyöräily talvella
 • Puuttuuko joku aihe? Ei hätää voit silti ehdottaa sitä.

Arvostamme:
uutuusarvoa
kehittämistä
ajankohtaisuutta
asiantuntijuutta
tieteellisyyttä
yhteiskunnallisia hyötyjä
liiketoiminnallisia näkemyksiä

 

Ehdotuksen voi tehdä yksittäisestä esitelmästä ja kimppaesitelmästä


Yksittäinen esitelmä

Esitelmäehdotuksen tulee olla (max. 400 sanan) tiivistelmä työstäsi. Kerro ehdotuksessa mitä esityksesi sisältää ja miksi aihe on tärkeä. Kirjaa selkeästi viesti, jonka haluat välittää yleisölle. Panosta esitelmäehdotukseen, sillä valinnat tehdään niiden perusteella. Kirjaa lomakkeelle aiheeseen liittyviä avainsanoja. Toimita ehdotuksesi suomeksi tai englanniksi lomakkeella sivuston www.talvitiepaivat.fi kautta viimeistään 9.4.2019.  Seminaarin esitykset ovat 20 minuutti, johon sisältyy muutama minuutti kysymyksiä tai keskustelua.

Kimppaesitys, 2-3  henkilöä

Kerro ehdotuksessa (max. 600 sanalla) mitä esityksenne sisältää ja miksi aihe on tärkeä. Panosta esitelmäehdotukseen, sillä valinnat tehdään niiden perusteella. Kirjaa selkeästi viesti, jonka haluatte välittää yleisölle. Muista, että kimppaesityksessä tulee käydä ilmi eri näkökulmia (näkökulma1, näkökulma 2, näkökulma 3) Näkökulmia tulee olla vähintään yhtä monta kuin esittäjiä. Kirjaa lomakkeelle aiheeseen liittyviä avainsanoja. Nimeä ryhmän jäsenet (2-3 henkilöä) yhteystietoineen. Toimita ehdotuksesi suomeksi tai englanniksi lomakkeella sivuston www.talvitiepaivat.fi kautta viimeistään 9.4.2019. Kimppaesitykselle on aikaa 30 minuuttia, johon sisältyy muutama minuutti kysymyksiä ja keskustelua

Seminaarin suulliset esitykset tulkataan suomeksi, englanniksi ja venäjäksi. Esityksen voi pitää suomeksi tai englanniksi. Esitelmistä tulee toimittaa englanninkielinen tiivistelmä ja kalvot tulee toimittaa mieluusti molemmilla kielillä, vähintään kuitenkin englanniksi.  Esitelmistä ei makseta palkkioita tai matkakuluja, mutta luennoitsijat voivat osallistua seminaariin maksutta.

Aikataulu

 • Ehdotukset jätetään ti 9.4.2019 mennessä.
 • Ilmoitus esitelmän hyväksymisestä/hylkäämisestä 13.5.2019 mennessä. Esitelmöitsijän tulee vahvistaa osallistumisensa kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.
 • Tarkemmat ohjeet esitelmän pitämisestä ja kirjoittamisesta toimitetaan valituille syyskuulla.
 • Sähköisesti julkaistavat englanninkieliset esitelmätiivistelmätekstit tulee toimittaa järjestäjälle viimeistään 18.1.2020.