Aikataulu

  • Jätä ehdotuksesi viimeistään 9.4.2019 mennessä.
  • Ilmoitus esitelmän hyväksymisestä/hylkäämisestä 13.5.2019 mennessä. Esitelmöitsijän tulee vahvistaa osallistumisensa kahden viikon kuluessa ilmoituksen saapumisesta.
  • Tarkemmat ohjeet esitelmän pitämisestä ja kirjoittamisesta toimitetaan valituille syyskuulla.
  • Sähköisesti julkaistavat englanninkieliset esitelmätiivistelmätekstit tulee toimittaa järjestäjälle viimeistään 18.1.2020.

Esitelmät valitsee järjestelytoimikunta, jossa on edustus seuraavista organisaatioista