Teemat

Pyydämme esitysehdotuksia eritysesti seuraavista teemoista:

 • Talvikunnossapito vaihtelevissa olosuhteissa
  • Alemman tieverkon/pääteiden tms.  haasteet talviolosuhteissa
  • Kelirikko ja kelirikon vaikutukset liikkumisen ja kuljettamisen kannalta
  • Routa, liukkaus, polanteen poisto, urautuneen tierakenteen hoitamisen haasteet
  • Kesähoidon vaikutus talvikunnossapitoon
  • Ilmastonmuutos ja sen vaikutus tienpitoon tai olosuhteisiin
 • Ääriolosuhteet
  • Maanvyörymät, rankkasateet, lumivyörymät, tulvatorjunta talvella
 • Digitaalisuus
  • Satelliittitiedon hyödyntäminen, sää-/kelitieto
  • Joukkoistettu tiedonkeruu
  • Automaatio ja automaation askeleet, GPS-ohjaus
  • Laitteiston ja ajoneuvojen automaatio
  • Konenäkö ja koneoppiminen
  • Valtioiden rajat ylittävän liikenteen hallinta ja automaattiajaminen
 • Viestintä
  • talvikunnossapidon, päätösten, häiriöiden viestintä
 • Sopimusmallit ja urakkamallit
 • Uudet käyttövoimat talviolosuhteissa
 • Liikkuminen, kuljettaminen ja pyöräily talvella
 • Puuttuuko joku aihe? Ei hätää voit silti ehdottaa sitä.

Tutustu tarkemmin esitteseen.