Kävijälle

Tapahtuma
Talvitiepäivät on kansainvälinen foorumi, joka kokoaa yhteen teiden kunnossapidon ja liikenteen asiantuntijoita mm. Pohjoismaista, Baltiasta, Keski-euroopasta ja Venäjältä.
Kongressi sisältää:
ammattilaisnäyttelyn,
kansainvälisen asiantuntijaseminaarin,
opiskelijatilaisuuden,
haastavia työnäytöksiä
sekä muuta oheisohjelmaa ja yhdessäoloa.

Tapahtumalla on merkittävä rooli talveen liittyvien liikkumisen ja kunnossapidon haasteiden, parhaiden käytäntöjen ja kokemusten jakamisessa.

Kenelle?
Talvitiepäivien seminaariin ja näyttelyyn osallistuu asiantuntijoita, viranomaisia, laitteiden ja järjestelmien valmistajia, palveluiden kehittäjiä, tutkijoita, auditoijia, hankintapäätöksen tekijöitä, tuotekehittäjiä, urakoitsijoita, konsultteja ja kuntien teknisiä osaajia. Yksityisteiden Talvipäivään osallistuu yksityisteiden vastuunkantajia ja yksityisteistä kiinnostuneita organisaatioita. Talvitiepäiville ja Talvitiepäivien eri tilaisuuksiin osallistuvia yhdistää tarve onnistua tienpitoon ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä talvisten ja muuttuvien olosuhteiden vallitessa.Talvitiepäiville osallistuvia yhdistää tarve onnistua tienpitoon ja liikenteeseen liittyvissä tehtävissä talvisissa ja muuttuvissa olosuhteissa. Näyttely kokoaa yhteen tuhansia liikenteen, liikkumisen, teiden rakentamisen ja kunnossapidon ammattilaisia.

Mitä sisältää?
Ammattilaisnäyttely
Kansainvälinen seminaari
Työnäytöksiä
Rinnakkaistapahtumia (Yksityisteiden talvipäivä ja Opiskelijatapahtuma)
Sosiaalista oheisohjelmaa