Järjestäjät

Talvitiepäivien järjestäjinä toimivat:

Suomen Tieyhdistys

Liikennevirasto

Uudenmaan ELY-keskus

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi PTL

Lahden kaupunki

   

Tapahtuman käytännön järjestelyistä vastaavat eri järjestelytoimikunnat.