Näyttely

Väylät & Liikenne -kongressin yhteydessä järjestetään TransInfra-näyttely, jossa on esillä liikenteeseen ja liikenneväyliin liittyviä tuotteita ja palveluja.

Vuoden 2018 näyttely on loppuunmyyty.

Näyttelyn tuoteryhmiä ei ole rajattu. Päivien osanottajakunnan koostumus
huomioon ottaen näyttely tarjoaa erinomaisen tilaisuuden esitellä teihin, katuihin,
rautateihin, merenkulkuun, satamiin, terminaaleihin ja ilmailuun liittyviä:

• suunnittelumenetelmiä ja palveluja
• uutta tietotekniikkaa, tuotteita, materiaaleja sekä innovaatioita
• liikenneturvallisuuden tuotteita, menetelmiä, materiaaleja ja muita teknisiä ratkaisuja
• liikenneväylien rakentamis-, ylläpito- ja hallinnointiratkaisuja
• ITS- ja muita liikenteen hallinnan ratkaisuja ja liikkumisen palveluja
• joukkoliikenteen, pysäköinnin ja liikenteenohjauksen tuotteita ja palveluja
• tutkimukseen ja koulutukseen liittyviä palveluja
• tutkimusohjelmia ja hankkeita